Dit is het archief van maart 2008

Pleiningang

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 31 maart 2008

/date/2008/03/plattegrondkelfkensbos.jpg

- Ontdekt op Plein’44.
- Dit is de nieuwste plattegrond van de stad????
- Jazeker meneertje, kijk maar de Scholenhof staat er op!
- Die blauwe streepjes dat zijn de paadjes in het park?
- Ja, en dan is daar de ingang van het plein voor het museum zeg maar!
- Goed dat ik dat nu weet zeg. Ben ik toch altijd illegaal het plein opgelopen.
- Wat staat er toch lekker veel groen rondom het plein.
- Nou! en op het valkhof kun je alleen maar via t bruggetje komen….

Niimegen: grOENSTE stad van Nederland

Inderdaad dit is een fragment van de nieuwste stadsplattegrond zoals die te vinden is op Plein 1944. Ik wil niet al te lullig doen maar dit is toch wel een heel aparte vorm van professionaliteit.

Een bord voor je kop

Een bijdrage van Ron van der Goor, gepubliceerd op 29 maart 2008

stationshek.jpg

Op veler verzoek zijn op het stationsplein de hekken terug van weggeweest. Nadat het reusachtige hekwerk, dat maandenlang het stationsplein sierde, was verwijderd, werd de gemeente overspoeld met brieven van in nostalgie zwelgende Nijmegenaren. Ze misten de hekken en vonden het belachelijk dat ze opeens zonder omlopen de stationshal konden bereiken. Omdat het morrende volk dreigde met het oprichten van een Comité voor het Behoud van de Stationshekken (CBS) en het opzetten van een herastafaribeweging, is de gemeente uiteindelijk gezwicht voor de aanhoudende protesten. In onderling overleg is wel besloten een kleiner hekwerk te plaatsen. Daartegenover staat dat de gemeente een verzoek bij Madurodam neer zal leggen om aldaar het Nijmeegse stationsplein na te bouwen, inclusief hekwerk en lekkages.
Alles goed en wel, maar wat betekent dat raadselachtige bord dat aan het hek is bevestigd en menig forens hoofdbrekens bezorgt?

kippen

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 29 maart 2008

kippen.jpgDe afgelopen week stond helemaal in het teken van de kippen. Dat is natuurlijk wel te begrijpen. In onze ongeseculariseerde wereld weet nog maar een fractie van de mensen, wat Pasen inhoudt en waarom we dan zomaar 2 dagen vrij hebben. Nog een paar jaar en dan denkt het grootste deel van Nederland, dat met Pasen de oprichting van Ikea wordt gevierd, waarbij de Paashaas eieren uitdeelt als traktatie. Dat eieren van de kip komen zal voorlopig wel als bekend verondersteld blijven. Het kan dan ook geen toeval zijn, dat ik in deze post-Pasen week overal kippen zag.

Nijmeegs bedrijf maakt kleren paus

Een bijdrage van Ralph Niels, gepubliceerd op 28 maart 2008

nec_paus.jpg

(zie ook hier en hier)

NEC wordt kampioen?

Een bijdrage van Rosalie Thomassen, gepubliceerd op 27 maart 2008

Niets zo veranderlijk als het weer, zegt men. Maar het Nijmeegse betaalde voetbal kan er ook wat van. Het gaat goed met NEC, dat durf ik nu wel te stellen in tegenstelling tot eind vorig jaar. Toen dreigde het seizoen nog rampzalig te eindigen met degradatie in het verschiet. Alleen al bij de gedachte aan NEC in de eerste divisie, kreeg ik het schaamrood op de kaken. Alhoewel het noodlijdende Vitesse tegenwoordig ook genoeg reden heeft tot gêne, zou een Nijmegenaar zich na degradatie haast niet meer in Arnhem durven vertonen. Een fervent NEC hooligan mijdt Arnhem overigens toch wel en reist bij voorkeur via Den Bosch CS om in Amsterdam terecht te komen.

Gelukkig is er geen reden tot schaamte aan Nijmeegse zijde. NEC Nijmegen boekt nu de ene overwinning na de andere. Maar liefst acht van de negen wedstrijden werden dit jaar gewonnen. Als NEC het hele seizoen zo had gepresteerd, dan hadden we in onze stad toch bijna voor de eerste maal volledig terecht kunnen scanderen: N.E.C. wordt kampioen! Want alleen PSV en NAC scoorden meer competitiepunten sinds de jaarwisseling.

Bus stop!

Een bijdrage van Daniël Sarphatie, gepubliceerd op 27 maart 2008
bus.jpg

In Nijmegen is de gemiddelde levensverwachting voor een man 75,3 jaar en voor een vrouw is dit 80,4 jaar. Het Ruimtelijk Planbureau heeft dit enkele jaren geleden onderzocht en bracht hiermee aan het licht dat we het afleggen ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Straatnamenwijziging

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 25 maart 2008

Verouderde straatnamen
In Nijmegen gaan de straatnamen van voor 1874 bekeken worden op hun historische waarde. Van namen daterend voor de stadsuitleg wordt een hernoeming overwogen. Met name de straten en gasjes in de binnenstad zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen.
Hieronder staat een toelichting en een overzicht. Voorstellen voor nieuwe namen kunnen o.a. via Nijmegencentraal ingediend worden. In de vergadering van a.s. dinsdag wordt gekeken welke namen veranderd worden. Ontwerper en stadssocioloog Jac.Splinter zal de namen op hun originaliteit toetsen. Rob Essers, samensteller van de enige echte en volledige stratenlijst van Nijmegen draagt zorg voor een correcte spelling. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad.

Aanvullende informatie:
De Raad van de gemeente Nijmegen heeft op 3 januari 1880 voor het eerst enkele (nieuwe) straatnamen vastgesteld. Veel van de oude namen zijn pas op 9 juli 1924 voor het eerst formeel door de raad vastgesteld.
Kijk voor een overzicht van straten en wijken (1812) op deze webpagina. In de stratenlijst van Rob Essers staat bij oude namen ook de vermelding zoals die op het minuutplan van de kadastale gemeente (1822) en de wegenleggers (1858, 1859) is aangetroffen. Hopelijk is deze informatie toereikend. Lees anders hieronder verder.

(Spelf)Oudste stad van Nederland

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 25 maart 2008

mariandriessen.jpg

Een keer oorlog zonder r is nog tot daar aan toe maar twee keer is wel heel erg dom…
Op 10 april 2008 wordt de nieuwe website over de kunst in de openbare ruimte
in de gemeente Nijmegen officieel in gebruik genomen.

Deze foto is op 22 februari 2008 gemaakt door Rob Essers.

Spraakmakende Kunst

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 24 maart 2008

UBZHbol.jpg

- Ze gaan de kunst van de stad opknappen.
- Werd tijd, daar is al jaren geen onderhoud meer aan gedaan, zeg maar.
- Op Plein ‘44 verbrokkelt ‘t beeld van Jac.Maris zag ik.
- De koffiepot van K.Gubbels is ook al zes keer met de verkeerde kleur ge-ont-graffitie-eerd.
- Hier om de hoek staat een beeld met zeldzame korstmossen!
- Laat Milieudefensie ‘t maar niet horen!
- En dan nu de Blokken van Struycken, kost enkele tienduizenden euro’s en misschien wel 100.000 euri las ik in de krant.
- Die staan toch in Wijchen?
- Weet je wat? Als ze nou om alle beelden die opgeknapt worden een schutting bouwen en dan een bekende schilder daar een leuke schildering op laten maken …
- Bingo! Laten we daar een wedstrijd voor uitschrijven dan krijg je de ideeen gratis en voor niks.
- Kunst wordt duur betaald…

Nijmegen: Onderhoud-kun-je-plannen-Stad.

Op 18 maart 2008 besloot het college tot een opknapbeurt voor de Blokken van Peter Struycken. Hij had er toen al twee brieven over geschreven.
Op 5 september 2007 (!) schreef de wethouder voor o.a. cultuur in haar weblog: “Er zit veel in het vat op dit terrein: een onderhoudsplan voor de kunstwerken in de stad met als een van de prioriteiten de blokken van Struijcken,”
Nijmegen Nu schreef al op 14 januari 2007 “In een vergadering heb ik wethouder Hannie Kunst daar al eens op geattendeerd. Ze zou er naar kijken.”

Lineaal

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 22 maart 2008

lineaal.jpgHet is nu ruim 16 jaar geleden, dat de Gelderlander op de Hessenberg is vertrokken. Sindsdien is er heel wat commotie in de stad geweest om te komen tot een voor iedereen aanvaardbaar plan voor nieuwe woningen. Als straks de 1e paal officieel wordt geslagen en alle direct betrokken wethouders, raadsleden, ambtenaren, externe deskundigen en inspraakgroepen worden uitgenodigd, moet de allergrootste feesttent van de Markies worden besteld. Anders kan iedereen die ooit iets met dit plan te maken heeft gehad er niet in. Het zal nog lang onrustig blijven in die tent.