Dit is het archief van december 2008

2009

Een bijdrage van Rosalie Thomassen, gepubliceerd op 31 december 2008

/date/2008/12/vuurwerk.jpg

Gelukkig nieuwjaar! Het jaar 2009 is begonnen, het vuurwerk knalt nog wanneer deze bijdrage online gaat (een paar minuten na middernacht). Uiteraard voorgeprogrammeerd en al, want ook deze auteur vergaapt zich op dit moment aan de massa’s vuurwerk onder het genot van nog een oliebolletje.

We weten op dit moment precies wat we aan 2008 hadden en van 2009 weten we nog niets. Ik hoop in ieder geval dat de bewoners van Hatert en alle andere wijken kunnen genieten van deze jaarwisseling, zonder rellen, vernielingen en van dat soort ellende. Het zal wel niet.

In deze onzekere tijden is het tijd voor een vooruitblik…

Flopquiz

Een bijdrage van Ron van der Goor, gepubliceerd op 31 december 2008

muziek.jpgGisteravond vond in cultuurtempel Lux de Nijmeegse popquiz plaats. Als illegaal vuurwerk op ledematen kwamen de Leo Blokhuisjes van deze wereld op dit eigentijdse Kwistig met muziek af. Dat het zelfverklaard onverslaanbaar geachte team “Nijmegen Centraal and friends” alias “Sex on Fire” alias “Afdruiprekje” kans- en roemloos ten onder ging in de voorronde was niet de enige afgang van deze avond.

Achteruitkijkspiegel

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 27 december 2008

achteruitkijkspiegel.jpgDe periode tussen Kerst en Oudjaar wordt vaak gebruikt om terug te blikken op het afgelopen jaar. De ingetogen sfeer van de Kerst is nog voelbaar aanwezig; de uitbundigere sfeer van Oud en Nieuw laat nog even op zich wachten. In zo’n tussenweek is een figuurlijke achteruitkijkspiegel op Nijmegen in het jaar 2008 op zijn plaats.

Naar Nijmegen?

Een bijdrage van Francis Herbers, gepubliceerd op 23 december 2008

naar_nijmegen_voor_site_nijmegen_200x108.gifOmdat Nijmegen nou eenmaal een groene stad wil zijn, doet het gemeentebestuur al jaren zijn best om een groene bereikbaarheid te stimuleren. Ondanks verwoede pogingen is het fietsgebruik naar Nijmegen de laatste jaren echter gedaald, en wel met 1 procent. Landelijk staat Nijmegen op een schamele 17e plaats. De grote vraag is hoe dat kan. Goede reden voor Groen Links om het college van B&W om opheldering te vragen.

Stokpaardje

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 20 december 2008

stokpaardje.jpgHet zwembad aan de van Beethovenstraat in Nijmegen-Oost gaat sluiten en wordt gesloopt. Het nieuwe zwembad voor Oost gaat gebouwd worden op een terrein naast het Montessoriecollege aan de Kwakkenbergweg. Ik heb er ruim een jaar geleden al enigszins traumatisch over bericht. Dat trauma is inmiddels van de baan; daar ga ik het dan ook niet meer over hebben. Toch blijft de sloop en nieuwbouw van het zwembad voorspelbare reacties oproepen, waarbij de bekende stokpaardjes weer bereden worden. Met deze keer vooral de bewoners van de Mozartstraat in de hoofdrol.

Wiedewiedewiedewiet

Een bijdrage van Rosalie Thomassen, gepubliceerd op 18 december 2008

wiet.jpg

Gedogen is uit. Waar het vroeger beschouwd werd als een perfecte oplossing voor een lastig dilemma (“we praten er niet over”), wordt het nu vooral opgevat als symbool van verdeeldheid (“we worden het niet eens”). Het poldermodel brokkelt af, zo ook de wederzijdse tolerantie. Alles wat ooit gedoogd werd is nu het middelpunt van discussie geworden. Het softdrugsbeleid was ooit een reden voor trots, waarmee men kon aankomen in het buitenland. Nederland stond erdoor te boek als geestverruimend en tolerant landje. Nu is wiet uitgegroeid tot ongewenst exportproduct nummer 1 en wordt er in den lande volop gediscussieerd over einde aan het gedoogbeleid. Ook in Nijmegen wil burgemeester De Graaf drie coffeeshops laten sluiten.

En, heeft het gesmaakt?

Een bijdrage van Ron van der Goor, gepubliceerd op 18 december 2008

Opdat u u in de komende dagen kunt focussen op het schrijven van kerstkaarten en zulks, geef ik u hierbij de oplossingen van Nijmogram 5.

Horizontaal: 6. KUN; 7. de nul houden; 8. kiek; 9. morgenblad; 10. rails; 11+16. in de hemel is geen bier; 13. transfer; 14. spui (SP-ui); 15. urinewegen.
Verticaal: 1. oudennieuwhufter; 2+3. gekozen burgemeester; 4. Dobbelmannweg; 5. Gendt; 8. keelgat; 12. lokfiets; 14. snob.

IJs en weder dienende was dit, hetzij voorlopig, hetzij definitief, mijn laatste Nijmogram. Voor wie echter geen genoeg kan krijgen van mijn cryptische gedachtechicanes (en wie kan dat tenslotte nou niet?), ben ik wel zo schaamteloos zelfpromotioneel om op deze plaats mijn Ron-o-gram te pluggen dat eens per twee maanden op Jaspers Cryptogrammensite verschijnt. Dat dit de grenzen van de gemeente Nijmegen, waar deze dan ook moge liggen, overschrijdt behoeft geen betoog; daartegenover staat dat er wel échte prijzen gewonnen kunnen worden.

Over de brug

Een bijdrage van Martijn Vet, gepubliceerd op 17 december 2008

Waalbrug, (c) Flickr.com, iskandrHoe gaat het toch met … de tweede Waalbrug? Er zit schot in de zaak, en dat is dan ook meteen tot begin 2010 het laatste nieuws. Dan zal bekend worden welke van de vier geselecteerde marktcombinaties van architecten en bouwbedrijven de brug daadwerkelijk gaat maken en hoe hij eruit komt te zien. Mocht u tussentijds op een verjaardagspartijtje of een usb-stick een glimp opvangen van een van de ontwerpen, dan wordt u geacht daarover uw kaken op elkaar te houden.

Deskundig

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 13 december 2008

bakstenen.jpgAfgelopen week las ik een opmerkelijk bericht in de Gelderlander. Ik citeer: “Niet de Commissie Beeldkwaliteit moet zeggen of een bouwplan deugt of hoe dat moet worden aangepast, maar ambtenaren of door de gemeente speciaal samengestelde teams van deskundigen.” Einde citaat uit een brief van het college van B & W aan de gemeenteraad. Ik moest dit even goed op me laten inwerken, want de impact van zo’n bericht moet niet onderschat worden. Sommige ambtenaren zullen nu met rode koontjes van opwinding zitten te wachten op wat komen gaat. Daarentegen moeten de leden van de commissie Beeldkwaliteit sterk in hun schoenen staan om niet en masse aan de Prozac te gaan.

Big brother is wat vergeten

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 12 december 2008

P2260078.jpg

- De controleurs van de wat?
- De cee vee dee, de CentraleVervoersDienst, de voorganger van de Novio zegmaar.
- Dat is toch al sinds eind vorige eeuw, of zoiets?
- Die mast is van niemand meer.
- Of zou het een daad van onbewuste archivering zijn.
- Schuintegenover staat nog zo’n gigantische sta-in-de-weg.
- Niemand controleert niks en iedereen alles.
- Zou er geen vergunning bestaan voor deze mast.

Op de hoek Plein’44/Bloemerstraat en op de hoek Augustijnenstraat/Houtstraat staan al jaren twee masten waarop geen camera meer staat. Er staan ondertussen wel heel veel andere camera’s op bussstation en plein gericht. Misschien gaan ze wel weg als -ooit- de bouw van de vier torenflats om en op park’44 gaat beginnen.

Nijmegen gecontroleerdste stad van Nederland