Dit is het archief van 2013

Hoop

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 30 december 2013

Ik heb momenteel een beetje een figuurlijke Januskop. Terugkijken op 2013 en tegelijkertijd ook vooruitkijken naar 2014. Terugkijken is niet zo moeilijk. Gewoon teruglezen waarover ik heb geschreven in 2013. Over de Skaeve Huuse in de Weezenhof, waarvan ik hoop, dat ik er in 2014 nog maar één keer over hoef te schrijven. Als ze opgeleverd zijn en de rust neerdaalt in Weezenhof. Over de Donjon van bierkratten, waarvan ik hoop dat er in 2014 geen levensgroot exemplaar van legostenen bij de intocht van de Vierdaagse te zien zal zijn, omdat de echte dan eindelijk in aanbouw is. Over het mogelijke vertrek van Hayke Veldman naar de Tweede Kamer, waarvan ik echt hoop dat dit niet doorgaat. Volgens mij heeft Nijmegen meer aan Hayke als hij in hier blijft dan als hij naar Den Haag vertrekt.

Oversteek

Een bijdrage van Maerten Prins, gepubliceerd op 25 december 2013

Mysterie

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 21 december 2013

Onbevlekte ontvangenis. Opgegroeid in een katholieke omgeving in de vijftiger jaren hoorde ik deze woorden bijna dagelijks. Ik had geen flauw idee wat de woorden inhielden. Dit was nu een van de vele mysteries waarmee wij als kinderen werden groot gebracht. Nadenken en vragen stellen werd niet op prijs gesteld. Niet door de pastoor en niet door de onderwijzer. Onbevlekte ontvangenis hoorde er gewoon bij. Zeker in de kersttijd. Deze twee woorden zitten zo ingebakken in mijn geheugen, dat ik ze afgelopen week ineens zag staan als titel van een notitie in de besluitenlijst van het College op de site van de gemeente: Onbevlekt en Ontvangen. Een notitie van Hubèrt Bruls. Oude tijden herleefden. Een oud mysterie in een nieuw jasje en dat dankzij de burgemeester. Ik ging op het puntje van mijn stoel zitten en las verder.

App tussen ui en galmgat

Een bijdrage van Willem Melssen, gepubliceerd op 18 december 2013

Stevenskerktorenspits

 
Een vluchtig onderzoek mijnerzijds heeft aangetoond dat – naast de hyperactieve, sociaal-mediale activiteiten van de zich modern wanende mens in zijn of haar virtuele wereld – de meest gebruikte apps op mobiele telefoons informatie verschaffen over waar de mobiele gebruiker zich bevindt, hoe laat het is, om muziek af te spelen, om te kijken hoe het weer er voor staat of om iets te googelen wat eigenlijk in het basiskennispakket had moeten zitten.

Dijsselbloem is politicus van het jaar

Een bijdrage van Hedzerd de Boer, gepubliceerd op 15 december 2013

Vandaag werd bekend gemaakt dat onze Minister van Financien, Dijsselbloem, is verkozen tot politicus van het jaar door de parlementaire pers. Het toont hoe snel het kan gaan met een politieke carriere. Terwijl hij vorig jaar na de redding van Cyprus werd verguisd omdat hij het gewaagd had om deze manier van banken redden (dus door aandeelhouders, spaarders en obligatiehouders de last te laten dragen) als blauwdruk voor toekomstige reddingen te laten gelden, wordt hij nu juist geroemd voor zijn koelbloedigheid en vermogen om binnenbrandjes te blussen.
Er zijn 2 dingen die me hierin opvallen. Ten eerste vind ik het fascinerend dat je als politicus wel geroemd wordt om het redden van banken, maar dat het moedwillig schade aanbrengen aan de inkomens van Nederlanders niet afgestraft wordt. De economische crisis die is ontstaan doordat we de Europese banken moesten redden van hun eigen risicovolle gedrag en die er voor gezorgd heeft dat de Nederlandse overheid moest bezuinigen op haar uitgaven, heeft er toe geleid dat we met zijn allen weer op het welvaartsniveau van zo’n 6 jaar gelden zijn beland. Het verhogen van de BTW, de vermindering van allerlei toeslagen en alle andere bezuinigingen hebben ons armer gemaakt dan we waren. Dat lijkt me niet een prestatie om trots op te zijn, zeker als je in ogenschouw neemt dat de ware verantwoordelijken, de bankiers en de toezichthouders, daar op geen enkele manier voor zijn gestraft. Jawel, er zijn wat boetes uitgedeeld voor verboden prijsafspraken, maar strafrechtelijke vervolging wegens wanprestatie of misleiding? Niets van dat alles. En juist Dijsselbloem is daar de uiting van; de man die er in Europees verband voor heeft gezorgd dat alles doorging zoals altijd, dus zonder verantwoordelijkheid of schuld toe te wijzen. Wij als burgers betalen daar nog steeds de prijs voor.
Ten tweede komt de man uit Wageningen. Niet uit Amsterdam, Utrecht of een van die andere bestuurderssteden, maar juist uit een klein stadje niet heel ver hier vandaan. En dan vraag ik me af, wat heeft Wageningen wat wij niet hebben? Waar is het politieke talent uit Nijmegen? Het schijnt dat Hayke Veldman, de baas van de lokale VVD, de zetel van de wegens teveel drank op achter het stuur opgestapte lid Matthijs Huizing op mag gaan vullen. Ik hoor ook dat Hayke er nog even over na moet denken. Waar moet hij dan over nadenken? Of hij hier blijft om leiding te geven aan weer een kansloze missie om de VVD in het College te krijgen in de meest linkse stad van Nederland, of dat hij naar Den Haag mag om Nijmegen te vertegenwoordigen? Hoezo is dat een lastige keuze? Kom Hayke, pak je koffers en ga! Doe je best voor de keizerstad in dat kale Den Haag. Mijn zegen heb je.

Staan

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 14 december 2013

De communicatiemedewerker van Hubèrt Bruls is een slimmerik. Hij of zij heeft bedacht om tijdens het officiële gedeelte van de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie in de Vereeniging alleen nog maar met staanplaatsen te werken. Dat scheelt een hoop geleur met stoelen en het levert een goede pr op voor de burgemeester. Komt die ’s avonds laat thuis en vraagt zijn vrouw hoe zijn toespraak is gegaan. En terwijl hij zijn pyjama aantrekt zegt Hubèrt vol trots: “Een staande ovatie”. We moeten dus allemaal gaan staan in de Vereeniging. Ik vind het prima en blijf er zeker niet voor thuis.

Ooijpoort

Een bijdrage van Maerten Prins, gepubliceerd op 11 december 2013

Het i-woord

Een bijdrage van Jac. Splinter, gepubliceerd op 10 december 2013

Leuke dingen voor de mensen: Het i-woord (filmpje)

Er zijn twee wethouders die het dossier Oorlogsmuseum beheren. Was Henk Beerten lange tijd het boegbeeld, ineens duikt Hannie Kunst toch maar weer op. Per slot van rekening gaat de discussie over het gebouw en is zij degene die dit kado wil doen aan het Vfonds. De brieven hierover aan de raad worden voornamelijk door haar ondertekend. Een enkele keer door Kunst en Beerten. De informatie van het college naar de buitenwereld is anders dan de werkelijkheid. Ook de gemeenteraad wordt bewust mondjesmaat en onvolledig geinformeerd. Harde woorden, helaas aantoonbaar.

Ik heb een verzoek bij de rekenkamer gedaan om de route naar het oorlogsmuseum eens te onderzoeken. Die aanvraag is afgewezen. Ze hebben belangrijkere zaken op dit moment aan hun hoofd.
Ik ben wel uitgenodigd om mijn vraag te komen toelichten op de eerstvolgende vergadering. Dat is 20 december a.s.

NEC start blindentribune

Een bijdrage van Hedzerd de Boer, gepubliceerd op 8 december 2013

Vandaag gelezen op website Omroep Gelderland; Pilot bij NEC met blindentribune. De grap ligt voor de hand: is het voetbal dan zo slecht om aan te zien?

Feminisme

Een bijdrage van Vincent Cantrijn, gepubliceerd op 7 december 2013

De Nijmeegse horeca festivaliseert in rap tempo en zou meer gefeminiseerd moeten worden. De eerste opmerking is een klacht; de tweede een advies. Klacht en advies stonden vanochtend prominent bij elkaar in een artikel in de Gelderlander over de stand van de horeca in onze stad. Nadrukkelijk zeg ik onze stad en niet onze binnenstad. Voor mij is de binnenstad geen plek, die het ultieme alleenrecht op horeca mag hebben. Ook al betogen een aantal horecaondernemers vandaag in de Gelderlander, dat de gemeente te veel feestjes en festivals buiten het centrum toestaat en daar ook nog te soepel is met de horecaregels. Dat is oneerlijke concurrentie en daarmee worden de zaken in de binnenstad de nek omgedraaid. Kom op zeg. Een beetje stad moet ook buiten de binnenstad plekken hebben waar het bruist qua horeca en festivals.