« Bedelterreur
  » O, o, Havanna aan de …

Gastbijdrage Guusje ter Horst

Woensdag 01 December 2004
Algemeen | door guusjeterhorst

Domheid en trots groeien op hetzelfde hout, zo luidt een Duits gezegde. Ik moet dus oppassen als ik zeg trots te zijn op deze website. Trots ben ik uiteraard, omdat het een uitstekend opiniepodium is voor onze stad. Maar goed, het kan ook een opiniepodium zijn dat zich tegen het bestuur van de stad keert. Dat risico loop je nu eenmaal als bestuurder van een stad als Nijmegen. Dan is het niet zo slim dat ik nu van mijn complimenten blijk geef. Alhoewel..., hoe kun je je potenti�le criticasters beter schaakmat zetten dan door ze vooraf met complimenten te overladen? Een fantastische website, dus! Waarvoor mijn welgemeende felicitatie!

Ik ben er overigens een groot voorstander van dat burgers actief gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting. Dat gebeurt te weinig. Mensen die niet actief deelnemen aan het maatschappelijk debat hebben de neiging te gaan nuilen. Dat doen we in Nijmegen al veel te veel. Maar kritische feedback vind ik heel belangrijk. De laatste tijd is er veel discussie over de vraag hoever je met kritische feedback kunt gaan. Zeker als het gaat om toonzetting en stijl. De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben ons onzeker gemaakt.

Als ik jullie website lees, dan lijkt mij die discussie in Nijmegen nog lang niet aan de orde. Toonzetting en stijl zijn vaak braaf � bijna burgerlijk voor een stad die trots is op zijn linkse imago! Maar voordat ik jullie ga stimuleren om de versnelling nog wat tandjes hoger te zetten, wil ik wel iets kwijt over hoe ik tegen de toonzetting en stijl van het publieke debat aankijk. In de eerste plaats vind ik dat over alles gediscussieerd mag worden. Er zijn geen taboe-onderwerpen, althans wat mij betreft. Taboe-onderwerpen blokkeren het noodzakelijke maatschappelijke debat. In de tweede plaats vind ik het belangrijk, dat het publieke debat scherp wordt gevoerd. Respect voor de ander betekent ook, dat je hem of haar mag aanspreken! Als het om inhoud gaat, dan past geen terughoudendheid. Maar als het om stijl en woordkeus gaat, dan is het wel belangrijk dat we onze tegenstrevers respecteren. Dat is ook een kwestie van goede manieren en maatschappelijk fatsoen.

Voor mij betekent dat overigens niet, dat we confronterende stijlfiguren uit de weg zouden moeten gaan. Zo moet satire gewoon kunnen. We mogen immers van volwassen burgers verwachten dat ze door die stijl heen kunnen prikken. Overigens zijn het niet de minsten die zich in dit opzicht van hun beste kant laten zien. Zo wordt ons koningshuis de laatste jaren door cabaretiers flink op de hak genomen � en ofschoon ze hier naar buiten toe niet rechtstreeks iets over kunnen zeggen, valt uit indirecte signalen wel op te maken dat ze zich er niet echt aan storen. En zo hoort het ook!

Wat dat betreft mag Nijmegen Centraal van mij nog wel groeien. Nijmegen is een te interessante stad om er niet af en toe eens ongenadig van langs te geven en te krijgen.


Guusje ter Horst
Burgemeester van Nijmegen

Onderhuids... (URL) - 30 11 04 - 21:25
Wat een vreemde bijdrage. Waarom biedt NijmegenCentraal burgemeester Ter Horst de gelegenheid om in een eigen stuk kritiek te uiten op de site. Doe dat lekker in de comments!

Overigens ben ik het ermee eens dat NC wel een stuk brutaler kan. Maar iets zegt me dat de kritische toon niet de insteek van de site is.


Berry (URL) - 01 12 04 - 02:26
Tja, Nijmegencentraal is geloof ik meer van de afdeling Bespiegelingen. Ofzo.
Guusje, volgende gastbijdrage op berryenberrie.nl?


Alex Kraskramp (URL) - 01 12 04 - 02:50
Ik stem voor directe opheffing van deze achtergrondruis in de vorm van een weblog.


matthijs (URL) - 01 12 04 - 08:56
Het is een onzinnig idee dat een kritische mening hetzelfde is als overal kritiek op hebben. Om nog maar te zwijgen over de achterlijke gewoonte de berichtgeving over de gezondheidstoestand van prins Bernhard of de smakeloze aankleding van het Quack-monument op dezelfde overspannen manier te bespreken als, pak hem beet, vrouwenbesnijdenis.

De begrippen “kritiek”, “eigen mening” en “satire” zijn aan een stevige inflatie onderhevig, en wie aan die inflatie bijdraagt door voortdurend als een dolle stier tekeer te gaan, moet niet vreemd opkijken wanneer zijn meningen en uitspraken uiteindelijk door helemaal niemand meer serieus genomen worden.


Ellen () - 01 12 04 - 09:14
Wat er met het Quackmonument gedaan is, is het mooiste wat ik in tijden in Nijmegen heb gezien.


kareldegrote - 01 12 04 - 09:58
Maar als ze sarcasme zo op prijs stelt, waarom dan direct die condoom weer weghalen? Beeeeeetje hypocriete tante. Maar goed, als burgermoeke wordt twee maten meten een ‘slechte’ gewoonte. 1 januari stoppen zeg ik!


SCAT-man - 01 12 04 - 10:53
[[http://www.berryenberrie.nl]] en lucas.blogeiland.nl dat zijn pas weblogs aar je wat aan hebt!!!


Alex Kraskramp (URL) - 01 12 04 - 12:34
Haha, wat voelt heerschap matthijs zich weer heerlijk aangevallen. Zo’n blinde tirade siert je niet, matthijssie. Lighten up en probeer de stukjes eens te lezen zonder een krampachtig setje CDA normen en waarden! (-;
Proost!


Onderhuids... (URL) - 01 12 04 - 14:49
@ SCAT-man: wat een ongelooflijke GeenStijl-hooligan-achtige reactie, zeg! Gefeliciteerd! Daar help je die sites mee.

@ Matthijs: Hoe komt het dat uw reactie hier leest als een aanklacht tegen Berry&Berrie en op uw eigen site als een aanklacht tegen mevrouw Ter Horst? Of beeld ik mij een van beide in?

Overigens: “smakeloze aankleding van het Quack-monument”? Jeetje, zeg. Hoe voelt het om in 1824 geboren te zijn?


matthijs (URL) - 01 12 04 - 15:06
@Onderhuids:

Ik vermoed dat u zich iets inbeeldt. De teksten verschillen nauwelijks van elkaar.

Evenzeer verbeeldt u zich dat ik heb gezegd dat ik zelf de aankleding van het Quack-monument smakeloos vind. Ik heb gezegd dat ik het achterlijk vind om hetzelfde overspannen toontje te hanteren zowel om te melden dat je die aankleding smakeloos vind als om te melden wat je vindt van vrouwenbesnijdenis.


gien - 01 12 04 - 15:13
Al die negativiteit van de Berrie & Berry’s…dat komt vast doordat ze NC als bedreiging zien ;-)


Berry - 01 12 04 - 16:09
Wij hebben de aankleding van het monument niet ‘smakeloos’ genoemd (waren er zelfs positief over), dus het lijkt inderdaad alsof jij het zelf vindt, Matthijs. Ik zie bovendien dat je de tekst op je weblog hebt gewijzigd, zodat je de b&b-rant hebt veranderd in vage kritiek op Guusjes stukje.


matthijs (URL) - 01 12 04 - 16:29
Ik heb al evenmin iets gezegd over Berry en Berrie, dacht ik.

En dat ik het voorbeeld van het Quack-monument op mijn eigen weblog, waarvan ik vermoed dat de meeste lezers niet uit Nijmegen komen, heb vervangen door een ander, lijkt me prima te rechtvaardigen.


susan - 01 12 04 - 17:21
NC is een aanwinst voor deze stad, sjappoo voor de makers!
Gelukkig neemt de burgermoeder het voortouw om als eerste een stuk te plaatsen. Lang leve Guusje en dat ze na 2006 nog lang mag blijven ;-)


B@@ (URL) - 01 12 04 - 17:23
mag ik ook een bijdrage op [[http://www.de-leau.com]] ? :)


Henriette Driesen (URL) - 01 12 04 - 22:44
Ik vind dit ook een hartstikke goed initiatief. Zo’n burgemeester die zich hierin mengt, dat is toch alleen maar tof!


Alex Kraskramp (URL) - 01 12 04 - 23:21
Nee Henriette Driesen, dat is een overduidelijk signaal dat de gevestigde orde NC als een nette, correcte burger ziet, die netjes in het gareel meeloopt. Dat is iets om je voor te schamen.


matthijs (URL) - 02 12 04 - 08:48
Ah … we hebben hier te maken met wat de Engelsen noemen een “armchair revolutionary” (de Nederlandse term “salonsocialist” lijkt me niet helemaal van toepassing):

Een volgevreten lapswans die vanuit z’n luie stoel ageert tegen de gevestigde orde waarvan-ie buitensporig veel profiteert.


Bolus - 02 12 04 - 10:37
Wel een beetje erg zielig dat hier reclame wordt gemaakt voor eigen weblogs ipv commentaar te leveren op het stuk van de burgemeester.
Vooral het giftige slijm van Berry doet mij braken. Zijn studentikoze weblog waar regelmatig respectloos en op weinig orginele wijze zijn post te berde brengt is niet de moeite waard te bezoeken. Zoals Guusje het zo mooi uitdrukt: ‘Mensen die niet actief deelnemen aan het maatschappelijk debat hebben de neiging te gaan nuilen’. In dat laatste spant berryenberrie wel de kroon.


Berry - 02 12 04 - 12:37
Hear! Hear!


Onderhuids... (URL) - 02 12 04 - 15:01
Goed zo, Bolus. Dat ben je tenminste kwijt. Gaat het inmiddels weer een beetje?

Na het braken wel even de mondhoeken wat kuisen. En daarna – als het niet te veel gevraagd is – ook z�lf graag inhoudelijk reageren.

Dank je wel.


Arie - 02 12 04 - 16:35
Hahaha. Giftig slijm dat ‘m doet braken… Hier heeft iemand ze niet allemaal op een rijtje.


Alex Kraskramp (URL) - 02 12 04 - 19:35
Matthijs is volgens mij de koning van het op de man spelen om maar niet te hoeven reageren op inhoudelijke argumenten, hetgeen hij niet kan. Hulde Matthijs!
Ik moet hem wel nageven dat de beste man niet met z’n soortgenootjes meeloopt door hard te roepen dat iemand “links” of “rechts” is en daarmee de onwelgevallige boodschap te “ontkrachten”.
Jah Matthijs, de boodschapper in diskrediet brengen gaat het helemaal worden in 2005!


Alex Kraskramp (URL) - 02 12 04 - 19:36
“en daarmee” -> “om daarmee”


DoDo - 02 12 04 - 20:26
Uber die grenze scheint die Sonne. Is het mooiste duitse spreekwoord.En wat bedoelt u met die laatste zin ???

Waar zijn die mooie kleuren gebleven ‘t is ineens zo zwart wit bij Nijmegen centraal of is mijn computer stuk.


matthijs (URL) - 02 12 04 - 20:31
Het verwijt dat jij niets meer doet dan in zomaar wat schreeuwen zonder dat je werkelijk iets te zeggen hebt, gaat behoorlijk diep in op jouw inhoud, zou ik zeggen …


Henriette Driesen (URL) - 03 12 04 - 00:51
Alex Kraskamp, het is me nooit duidelijk geweest, dat Nijmegen Centraal een uitermate kritische opzet als doelstelling had. Ik dacht dat het stadsbespiegelingen waren.
Maar het mag allemaal wat minder braaf, begrijp ik.
Het lijkt me leuk, om links hypocriet geleuter te lezen. Recreatie voor bedrijfsterreinen. Woningbouw voor havengebieden. De broodnodige reparatie van de Waalkade, schorten we voorlopig nog even op, want we filosoferen ons rot over het uiterlijk van de waterkering…
De Waalhaven laten we eindeloos verzanden.
De Oostkanaalhavens dempen we voor woningbouw en ondertussen sterven we in de files en werkelozen, omdat laaggeschoolden niet meer in de buurt van hun huizen kunnen werken. Gelukkig kunnen de academici in het te dure Luxtheater aan de bak, dat scheelt.


jenneke (URL) - 04 12 04 - 00:20
Wij mogen wat minder braaf, onze reacties mogen wat genuanceerder.

Zoals overal kunnen verschillende websites naast elkaar bestaan, elk met een eigen doel, een eigen lezerspubliek en een eigen redactie. Dat wij wat prikkelender mogen schrijven, is ons nu wel duidelijk. Geloof me als ik zeg dat ons dat ook al opgevallen was. We doen ons best. We zijn een half jaar bezig. We hebben al de nodige redactiewisselingen gehad. We zijn echter nog lang niet waar we zijn willen. Met deze stroom aan reacties, die in de meeste gevallen niet getuigen van opbouwende kritiek, ben ik – ik zal voor mezelf spreken – weinig geholpen.

Een kritische toon is wel degelijk de insteek van deze site, maar niet de enige. Elke dag een kritische noot over Nijmegen gaat vervelen. Er zijn ook leuke zaken die onder de loep genomen worden. Bovendien loont kritisch schrijven alleen als er met kennis van zaken en daarom recht van spreken geschreven wordt.

Ongenuanceerde meningen, daar doen we liever niet aan.


Berry - 04 12 04 - 13:57
For the record: hoewel iemand spreekt over “giftig slijm”, bedoelde ik mijn eerste comment “Nijmegencentraal is geloof ik meer van de afdeling Bespiegelingen” hooguit ironisch, en niet sarcastisch – in elk geval met de intentie te zeggen dat NC zich ook niet ten doel stelt om slechts voortdurend de plannetjes van de Nijmeegse policiti af te fakkelen, bij voorbeeld.


matthijs (URL) - 04 12 04 - 14:35
Zo heel erg braaf is NC nou ook weer niet:
– De woningnood in Nijmegen is verschrikkelijk en het nieuwe plan om woningzoekenden te verplichten de hen aangeboden woning te accepteren is een onzinnige maatregel die het werkelijke probleem op geen enkele manier oplost
– [ NC is braaf ]
– Al die goede-doelbedelaars in de stad komen de schrijver de strot uit
– Ondanks de aanwezigheid van een mooie daklozenopvang slapen er nog steeds mensen onder de brug. Daar moeten we maar mee leren leven.
– [ 2x foto ]
– Er zou een, mogelijk kankerverwekkende, UMTS-mast op het dak van een studentenflat geplaatst worden, maar na actie van de bewoners gaat dat mooi niet door
– De gemeente wil overal hoogbouw plegen en organiseert bijeenkomsten om mensen te laten wennen aan het idee. De schrijver vindt hoogbouw walgelijk en legt uit waarom

Tot zover de voorpagina van dit moment. Het kan aan mij liggen, maar ik zie hier niemand braaf achter de gevestigde orde aanlopen. Wel constateer ik dat de standpunten die op NC uitgedragen worden, over het algemeen bijzonder netjes en beschaafd verwoord worden, maar dat is bepaald niet iets waar ik me zorgen over maak.


Charles Peters - 08 07 05 - 16:56
Ik ben maar Preases van Acc. dei Linceo, de Motrologia Mondiale. Maakt niet uit. Hoe is het mogelijk dat Uw ambtenaren vanaf 15h00 vanmiddag afewezig zijn en niet meer bereikbaar?

Aan politieke mooie praatjes en veel gelul hebben we dus niks meer als Accademia.

Groet,
Charles.